shopping_cart EN
27

Jacek Lipowczan   biogram

Portret patriotyczny czyli Matka Polska od Pincet, 2018

Olej, Płyta

Wymiary:   85 cm x 70 cm

instagram facebook

4 500 zł
Estymacja 6 000 - 8 000 zł

Opis:

Pracując jako asystent scenografa Jacek Lipowczan zetknął się z projektami scenograficznymi Kazimierza Kutza, które wywarły duży wpływ na wyobraźnię malarską artysty. Szlifując swój warsztat artystyczny, Lipowczan malował na zlecenie kopie obrazów takich artystów jak Bosch, Bruegel, czy Holbein. Twórczość Lipowczana można określić mianem realizmu fantastycznego, silnie nacechowanego ciętym komentarzem dotyczącym polskiej rzeczywistości politycznej.

expand_less mail_outline call