shopping_cart EN

FAQ dla Artystów - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

ARTYŚCI – AUKCJE 

Jak mogę zgłosić pracę na aukcję?

Aby zaproponować swoje prace na aukcje odbywające się w Domu Aukcyjnym Art in House, należy wysłać na adres e-mail  anita_wolszczak@artinhouse.pl  CO NAJMNIEJ 3 prace (wielkość wiadomości e-mail nie może przekroczyć 10 Mb). 

 

ARTYŚCI – GALERIA INTERNETOWA

1. Jak rozpocząć współpracę?

Aby rozpocząć współpracę z galerią internetową Art in House należy zgłosić się (zarejestrować się) na stronie galerii tj. wypełnić formularz rejestracyjny dołączając do niego krótkie portfolio tj. kilka przykładowych prac, dzięki którym będziemy mogli zapoznać się z twórczością artysty oraz biogram. Link do zgłoszenia (rejestracji) w galerii internetowej: https://zglos-prace.artinhouse.pl/rejestracja

Po przesłaniu zgłoszenia należy poczekać do 3 dni na weryfikację i akceptację przez zespół Galerii. W przypadku, akceptacji zgłoszenia - wyślemy - na adres e-mail Artysty podany przy zgłoszeniu) instrukcję podania dodatkowych danych i akceptacji regulaminu.

W przypadku braku akceptacji prac Artysta otrzymuje stosowną informację drogą e-mailową.

2. Czy obrazy podane przy rejestracji pojawią się od razu na stronie w ofercie galerii?

NIE. Obrazy z formularza rejestracyjnego służą jedynie do zapoznania pracowników galerii z twórczością Artysty (nie portfolio artysty). Strona jest tak skonfigurowana, że jeśli te prace mają pojawić się w galerii on-line do sprzedaży – to już po zakończeniu rejestracji i akceptacji regulaminu przez Artystę - trzeba je zgłosić za pomocą formularza zgłoś prace (patrz punkt 3 poniżej).

3. Jak dodać prace na stronę galerii internetowej Art in House?

Galeria udostępnia formularz służący do przesłania propozycji prac, które następnie są weryfikowane. Wszystkie zgłoszenia / propozycje przed ostatecznym umieszczeniem na stronie – podlegają akceptacji Art in House, co zwykle zabiera do 3 dni. Samo przesłanie / zgłoszenie pracy przez formularz jest możliwe jedynie po akceptacji zarejestrowaniu się Artysty i akceptacji regulaminu (patrz punkt 1). 

Aby przesłać swoje prace do umieszczenia w ofercie galerii internetowej, należy (po uprzednim zarejestrowaniu się i akceptacji regulaminu) wejść na link: https://zglos-prace.artinhouse.pl i uwierzytelnić się wpisując swój adres e-mail (podany przy rejestracji) i PESEL. Należy również zaznaczyć opcję „Nie jestem robotem”.  Mechanizm ten nie jest tradycyjnym kontem (z loginem i hasłem) – umożliwia tylko przesłanie prac. 

Po uwierzytelnieniu się pojawi się okno, w którym należy wypełnić dane dotyczące zgłaszanego do galerii obrazu/rzeźby/zdjęcia/grafiki. Maksymalny rozmiar dla każdego zdjęcia pracy to 4800px x 4800px (5Mb).

4. Jak szybko, po zgłoszeniu prac na stronę, zostaną one zatwierdzone i pojawią się w ofercie galerii?

Po zgłoszeniu prace są zatwierdzane i dodawane przez nas na stronę w ciągu 1-3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji Artysta otrzymuje powiadomienie mailowe.

5. Mam problemy z logowaniem na swoje konto Artysty.

Galeria Art in House nie udostępnia możliwości logowania się na własne konto Artysty tj. nie ma tradycyjnych kont artysty (nad takim rozwiązaniem dla Artystów pracujemy). Na chwilę obecną konta z loginem i hasłem są zakładane jedynie Klientom. Obecnie możliwe jest tylko – po uprzedniej rejestracji - zgłaszanie (przesyłanie) propozycji prac przez formularz https://zglos-prace.artinhouse.pl  po uprzednim uwierzytelnieniu adresem mailowym (podanym przy rejestracji) i numerem PESEL. 

Ponieważ powyższy mechanizm nie jest tradycyjnym kontem z loginem i hasłem to modyfikacja wprowadzonych danych takich jak tytuł, zdjęcie, wymiary, itp. odbywa się poprzez bezpośredni kontakt mailowy z galerią.

6.  Czy mogę samodzielnie ustawić swoje zdjęcie profilowe oraz swoją biografię w galerii? 

NIE. Aby dokonać zmian w biografii i/lub ustawić zdjęcie profilowe należy przesłać informację na adres e-mail info@artinhouse.pl.

7.  Czy mogę samodzielnie wycofać pracę z oferty sprzedaży w galerii internetowej Art in House?

NIE. Aby wycofać produkt ze sprzedaży lub zmienić jego cenę i inne szczegóły, należy przesłać sms na numer +48 510 211 410 niezwłocznie po sprzedaniu pracy innym kanałem. 

8. Co mam zrobić, jeśli sprzedam zamieszczoną w galerii internetowej Art in House pracę poza tym serwisem?

W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne i pilne poinformowania nas o tym fakcie mailowo na adres info@artinhouse.pl. Art in House nie zastrzega wyłączności na sprzedaż prac, ale również – w celu uniknięcia nieporozumień z Klientami - nie chcemy dopuszczać by niedostępne praca były sprzedawane w naszym serwisie. 

9. Co się stanie, jeśli nie zgłoszę niedostępności znajdującej się w Art in House mojej pracy, a zostanie ona w tym serwisie sprzedana lub zarezerwowana przez Klienta?

W takiej sytuacji – zgodnie z zawartą umową - galerii internetowej Art in House przysługiwać będzie od Artysty kara umowna w wysokości ustalonej ceny danej pracy zamieszczonej na naszej stronie, która nie została zgłoszona, jako sprzedana i została sprzedana innemu klientowi przez Art in House (mechanizm taki jest wprowadzony w celu uniknięcia sytuacji, w której Klienci kupują prace, które nie są faktycznie dostępne u Artystów). 

10. Jeśli moja praca sprzeda się w galerii internetowej Art in House, jak szybko otrzymam wypłatę?

Ustalona cena sprzedaży pracy przez Artystę do Art in House Sklep zostanie przekazana Artyście na rachunek bankowy do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, choć staramy się wykonywać przelewy szybciej, ale musimy pamiętać o tym, że Klienci mogą zwracać prace do 14 dni od ich otrzymania

W przypadku innych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem info@artinhouse.pl.

expand_less mail_outline call