Anna Kloc - Artyści - malarze i rzeźbiarze
flag

Obserwujących: 0 Prac na sprzedaż: 0 Prac sprzedanych: 0

Urodzona w 1982 r., w Tarnowskich Górach. Studia w latach 2002 – 2008 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróż­nie­niem w Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego z anek­sem w Pracowni Rysunku prof. Marii Targońskiej. Laureatka „Pomorskiej Nagrody Artystycznej” za reali­za­cję „Mapy Heweliusza” w tech­nice sgraf­fito w Gdańsku, uczest­niczka Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie, Laureatka mie­sięcz­nego sty­pen­dium w Walencji kon­kursu „Artystyczna Podróż Hestii”. Udział w wysta­wach w kraju i za gra­nicą.
Nagrody i wyróż­nie­nia
2009 Udział w ósmych „Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych” Pieńków
2008 „Pomorska Nagroda Artystyczna” – Nagroda zbio­rowa za gru­pową reali­za­cję pro­jektu sgraf­fito „Mapa Heveliusza” przy Skwerze Heweliusza na Starym Mieście w Gdańsku
2008 „Artystyczna Podróż Hestii” – Nagroda Specjalna – mie­sięczne sty­pen­dium w Walencji
2003 – 2008 Stypendium Naukowe Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wystawy:
2015 III Piotrkowskie Biennale Sztuki, ODA, Piotrków Trybunalski
2014 „Przez Pryzmat. Odsłona druga”, wystawa lau­re­atów kon­kursu „Artystyczna Podróż Hestii”, Galeria Arsenał, Poznań; „Przez Pryzmat”, wystawa lau­re­atów kon­kursu „Artystyczna Podróż Hestii”, Pałac Sztuki, Kraków;
2011 I Piotrkowskie Biennale Sztuki, ODA, Piotrków Trybunalski;
Wystawa zbio­rowa sce­no­gra­fii i form prze­strzen­nych, Instytut Polski, Praga, Czechy;
2010 DKV Grand Tour, CuidART Space, Denia Alicante, Walencia, Hiszpania;
8. Triennale Małych Form Malarskich. Wystawa pokon­kur­sowa, Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń;
2009 „Artystyczna Podróż Hestii”, wystawa lau­re­atów kon­kursu „Ergo Hestia”, Zielona Brama – Oddział Muzeum Narodowego, Gdańsk;
2007 Wystawa zbio­rowa „Scenografia i Formy Przestrzenne”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej, Gdańsk – Oliwa.
Prace w zbio­rach pry­wat­nych w Europie, Kanadzie, USA.

Pokaż


Nasi partnerzy:

BeArt Kultura i sztuka RMF Classic Antykwariusze Cinoa Młody Byron Koneser

Płatności obsługują:

PayPal PayU

Jesteśmy też na: