Janusz Orzechowski - Artyści - malarze i rzeźbiarze
flag

Obserwujących: 0 Prac na sprzedaż: 5 Prac sprzedanych: 10

Janusz Orzechowski sytuuje w świecie sztuki, której motywy czerpie z popkultury. Nie są to zresztą tylko migracje,
ale wręcz sankcjonowanie na gruncie artystycznym tych zgoła skomercjalizowanych desygnatów i form. Patrząc na obrazy
Artysty odnosi się wrażenie, że owe surrealistyczne i pop-artystyczne sceny są immamentną częścią współczesnego świata.
Bohaterowie zbiorowej wyobraźni zostają niejako ubezwłasnowolnieni w formie, w której ich jestestwo, indywidualna
osobowość schodzą na dalszy plan, a priorytetem staje się dookreślanie za ich pomocą świata ustrukturyzowanego
w swojej futurystycznej dehumanizacji. Janusz Orzechowski afirmuje świat mimo jego zdekonstruowania – dynamizuje
pokrętną logikę entropii. Jednocześnie ekstrapoluje humanizm docierający do granic możliwości, a odżegnujący się od
metafizyki i transcendencji na rzecz hedonistycznego, wręcz frenetycznego rozpuszczania się w celebryckich kliszach.
Dzieła tego Artysty wręcz demonstrują alinearność, ironicznie demaskując hermetyczność i nieprzygotowanie współczesnych
ludzi na generowany przez nich samych szum informacyjny.
Tendencje autodestrukcji ponowoczesnego świata kreuje nie tylko forma, ale i dysharmonia barwna oraz kompozycyjna.
Można powiedzieć, że Janusz Orzechowski dekonstruując paletę – konstruuje ją niejako od nowa; protestując
przeciw harmonii barw – egzemplifikuje własną. Artysta potrafi – zapętlający się w kolorystycznej kakofonii,
performatywny obraz nowoczesnych krajobrazów oraz metropolii, w których każdy jest jednocześnie reżyserem i aktorem,
kreatorem i kreowanym, czy wręcz (by użyć tak śmiałego określenia) jednocześnie odpadkiem i sprzątającym – ująć w celne,
subiektywne kadry. Być może takie właśnie myślenie – out of the box – powiązane ze swoistym, surrealistycznym theatrum
mundi jest konieczne do antycypowania w sztuce zmian społecznych i technologicznych.

Szukam prac tego artysty Pokaż


Galeria prac - Janusz Orzechowski

Janusz Orzechowski
100 cm x 70 cm
$1 120
Janusz Orzechowski
80 cm x 120 cm
$2 360
Janusz Orzechowski
100 cm x 70 cm
$1 580
Janusz Orzechowski
80 cm x 120 cm
$2 100
Janusz Orzechowski
100 cm x 70 cm
$1 840
Janusz Orzechowski
100 cm x 100 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
80 cm x 135 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
100 cm x 140 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
80 cm x 130 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
110 cm x 150 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
120 cm x 110 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
120 cm x 100 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
140 cm x 100 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
120 cm x 90 cm
SPRZEDANO
Janusz Orzechowski
150 cm x 100 cm
SPRZEDANO

Nasi partnerzy:

BeArt Kultura i sztuka RMF Classic Antykwariusze Cinoa Młody Byron Koneser

Płatności obsługują:

PayPal PayU

Jesteśmy też na: