shopping_cart EN
2

Katarzyna Kołtan   biogram

Sana, 2021

Tempera jajeczna, Deska

Wymiary:   80 cm x 90 cm

instagram facebook

4 500 zł
Estymacja 9 000 - 12 000 zł

Opis:

Pod względem formalnym, linearne portrety Katarzyny Kołtan dają się powiązać z prawosławnymi wizerunkami świętych oraz malarstwem wczesnego renesansu; widoczne jest to zwłaszcza w modelunku twarzy postaci - kształtu oczu czy zarysowanych łukach brwiowych, wyraźnie łączących się z nosem. Nie inaczej jest z techniką warsztatową stosowaną przez artystkę; tempera jajeczna jest bowiem jednym z najstarszych mediów malarskich w historii ludzkości.

expand_less mail_outline call