28

Andrzej Zygmuntowicz   biogram

Z cyklu "Smakując", 1995

Odbitka żelatynowo-srebrowa

Wymiary:   38 cm x 28 cm


1 800 zł

2 400 - 2 600 zł