11

Eugeniusz Gerlach   biogram

Poranna etiuda, 2007

Olej, Płótno

Wymiary:   100 cm x 70 cm


4 000 zł

6 500 zł

6 000 - 8 000 złOpis:

Sygn. i opisany na odwrociu. Twórczość Eugeniusza Gerlacha osadzona jest mocno w estetyce polskiej i europejskiej awangardy dwudziestowiecznej. Na jego płótnach najważniejsze są dwa elementy: linia i kolor. Odgrywają one strategiczną rolę w jego twórczości, co ujrzeć można również na obrazie „Poranna etiuda”. Linia buduje tu formę jak również dynamikę i rytm obrazu. Linia i kolor to narzędzia, przy pomocy których Gerlach tworzy swoje niezwykłe witrażowe obrazy, w których każdy wyodrębniony element stanowi o charakterze całości, a pozorny chaos i plątanina układają się w sensowną i logiczną całość. To porządek zaprzęgnięty w fantazję.