shopping_cart EN
20

Jerzy Nowosielski   biogram

Szkic dwustronny, 1960

Ołówek, Papier

Wymiary:   29.8 cm x 20.1 cm

Podlega Droit de suit

instagram facebook

9 000 zł
Estymacja 15 000 - 20 000 zł

Opis:

Sygnowany w lewym dolnym rogu, na odwrocie pieczęć Krakowskiej Fundacji Nowosielskich. Autentyczność pracy potwierdzona przez Fundację Nowosielskich, obiekt skatalogowany w dokumentach fundacji.

expand_less mail_outline call