6

Jan Magierski   biogram

Kirkut w Józefowie

Odbitka żelatynowo-srebrowa, Podłoże PC

Wymiary:   20 cm x 30 cm


900 zł

1 000 - 1 800 zł